Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

d8c77dafb779e96bc747de48842aa2531157cfd3fc170e3653344b1f0d91bdfc
1BsXyAR7dLxqKBTudWuJL4gEK2TAPDhCyi
1E7HRnVgdBTrnZJF19Leh8uS25QMo7GtQ3 0.02117093 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00034434 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-04 17:52:45
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497588 ( 2017-12-04 17:55:36 + 3 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34594 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.02184442 BTC
Συνολική παραγωγή 0.02151527 BTC
Αμοιβές 0.00032915 BTC
Χρέωση ανά byte 146.289 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 36.572 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00034434 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase