Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

ca72dcaa9275680d520548c3b648ff52333abe28a781d3079c0b6766461b67f6
38Ye6WpwnubzacP6mn92CjfcHtYXDxaL8x
3KRwB2VcQL1DZQE474y3CvgHiqZ9pu2cLP 0.10209005 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0025 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 407 (Bytes)
Βάρος 863
Λήψη χρόνου 2017-12-06 00:52:37
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497818 ( 2017-12-06 00:54:37 + 2 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34355 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.10488582 BTC
Συνολική παραγωγή 0.10459005 BTC
Αμοιβές 0.00029577 BTC
Χρέωση ανά byte 72.671 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 34.272 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0025 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase