Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

ba39c35a5e97e6b3fdfaab8df60fd768f02db0cc4d5b8770c77eae5f7564498e
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
17qb7zVjcQcz1dbXdoQQs9ySHmK28DfkbX
15xvmXns2ArFe98H9sfcUpXRm82cBKJTEd 0.00943393 BTC
1BMSymk8RYFi1DJ1zfkpVUeica6F6ZysZn 9.000013 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 25000 (Bytes)
Βάρος 100000
Λήψη χρόνου 2018-02-21 18:27:27
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 510276
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 510278 ( 2018-02-21 18:42:52 + 15 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 31980
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 9.01027511 BTC
Συνολική παραγωγή 9.00944693 BTC
Αμοιβές 0.00082818 BTC
Χρέωση ανά byte 3.313 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 0.828 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 9.000013 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase