Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

b698b3f37a495a539bc95a3361231f9ec30a6cdd14e60fc99b2c1cf8aeb41c23
14rvDdYdTzUgtCzZ3vcAc3CkUcscMAXGaw
1BksofUeQUJ4H37Zn9f8NdSePKhgAqX9XP
17ATdQKdsejUS7Jr8b4ckS7dgJQELiw3y9
13bAYU4tUnfMK4ZATCXgWfj5w9phMszRQR 0.000009 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0003 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 617 (Bytes)
Βάρος 2468
Λήψη χρόνου 2017-12-07 01:12:48
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 502009 ( 2018-01-01 06:26:22 + 36,314 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 35591
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.000642 BTC
Συνολική παραγωγή 0.000309 BTC
Αμοιβές 0.000333 BTC
Χρέωση ανά byte 53.971 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 13.493 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0003 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase