Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

b1d672f9e5f395ebc9407643abd94debac0c0074104e72918ba8a5b341604e6b
1MD8Ko17rud3aP1KGde8uBhUm73Ti4r2xB
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.002127 BTC
173HC3NTfbTSB2Jnf3mKM9pNJVoQqvRi5C 0.83409386 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-05 19:15:07
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497837 ( 2017-12-06 03:48:19 + 513 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 45086
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.83639488 BTC
Συνολική παραγωγή 0.83622086 BTC
Αμοιβές 0.00017402 BTC
Χρέωση ανά byte 77.342 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 19.336 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.002127 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase