Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

afe291796058ef9e23bde869abe6ad88f823b2fc2188a2bb26a13460c9fc9288
1EUPBMJu3YC4DUeZkKDhBWh15ftWvJuk4m
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0389 BTC
1HJV4zfSJrjFe16GYcdm6sc1dVanQDGK2 1.52888 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2014-07-14 12:19:41
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 310701 ( 2014-07-14 13:36:21 + 77 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 226723
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 1.56779 BTC
Συνολική παραγωγή 1.56778 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.425 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.106 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0389 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase