Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

ae91caa7b5d676cb1d6bf53b28e2f38685540c696db1ea8f9c96d5261e5090e6
1P9RQEr2XeE3PEb44ZE35sfZRRW1JHU8qx
1McMfiHvWThEDbRE45nwGJQE4ukE6jx6vf 0.011536 BTC
1P9RQEr2XeE3PEb44ZE35sfZRRW1JHU8qx 29.19671124 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-16 03:29:37
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 499536 ( 2017-12-16 03:30:50 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 37281
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 29.20914724 BTC
Συνολική παραγωγή 29.20824724 BTC
Αμοιβές 0.0009 BTC
Χρέωση ανά byte 398.23 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 99.558 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.011536 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase