Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

ad71962fe303419ce3c021496a9b2fa4f58dca1d13c79d89fb7a75e95f8eccd5
1WXHqWnmxmNxLQ1PiSm93QMKajuCq3XhV
1AQKPxuMgDRQsonDQNzNCWq4Ggzq3dtGjc 0.0006518 BTC
19hfjH31EQot4fd1xizyo5jQ7E3Kirzokh 0.00644 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-10-07 19:11:54
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 488745 ( 2017-10-07 19:27:03 + 15 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 53749
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00742919 BTC
Συνολική παραγωγή 0.0070918 BTC
Αμοιβές 0.00033739 BTC
Χρέωση ανά byte 149.951 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 37.488 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0006518 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase