Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

ac614450d89fa3f79e7889244ac51cb7059af49f852d1279b0a3427e36ef55f0
19NBC5T4fNiWaUnvkQp1ZkzJHtTMKLiszD
1BL9AZBjHYTWgFBsYFaAeahLSsUTzM3N9x 131.02962397 BTC
1JX2JSrJ8qqzn7MfAYqPiyNQBABbjMuCvg 1.8473155 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-16 03:29:50
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 499535
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 499537 ( 2017-12-16 03:33:05 + 3 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 33546 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 132.87761747 BTC
Συνολική παραγωγή 132.87693947 BTC
Αμοιβές 0.000678 BTC
Χρέωση ανά byte 301.333 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 75.333 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 1.8473155 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase