Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

a9eb89a23a8ed3a3e5517f297f4967e81e3c6d1cf7cc2d219db1a9791ee259b7
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1NgpFrw1ToCyJobfZCnGtpEEX4Y5LVhXdW 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00940919 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 4740 (Bytes)
Βάρος 18960
Λήψη χρόνου 2015-01-01 16:20:39
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 200219
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.28780201 BTC
Συνολική παραγωγή 0.28730201 BTC
Αμοιβές 0.0005 BTC
Χρέωση ανά byte 10.549 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 2.637 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.27789282 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase