Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

a997132fab17afccd5b7ad0e24c6c87d9f5402de10b6c2196c40ead370d5f52d
1KWfWskDvFFBBjL69yqvrED9Dax9GiV75d
1M15wrkQdzVFb33VkKKNX32QxLE9GPoguy
179HGZcB545xRJsbDohCpuCiFxMGB2gdrm 0.03281056 BTC
1HvmCDPkntzysiHSwRDeNZhEcdeseh9AEz 0.00963088 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 374 (Bytes)
Βάρος 1496
Λήψη χρόνου 2017-10-07 19:25:52
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 488744
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 488745 ( 2017-10-07 19:27:03 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 48097
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.04300244 BTC
Συνολική παραγωγή 0.04244144 BTC
Αμοιβές 0.000561 BTC
Χρέωση ανά byte 150 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 37.5 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.03281056 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase