Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

a65c34f0760f2c7c80a14cb9c34ec828d45996b17ba780681f150903996a0747
17BbNdASpRJNVcKqgmSCDhRcG8twvPmden
19EKM3XUzeyPEsE2bpP5uUFCFzDtQs5hnw
12kN8YEiY4qFE2MaSX2tGMbG64vzupNGiN 0.0083263 BTC
13vdwY7kDDqEApYFUqRU2oPJjjSRdkJT7j 0.04813235 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 668 (Bytes)
Βάρος 2672
Λήψη χρόνου 2017-05-19 17:01:55
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 467143
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 467146 ( 2017-05-19 17:22:06 + 20 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 69657
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.05824212 BTC
Συνολική παραγωγή 0.05645865 BTC
Αμοιβές 0.00178347 BTC
Χρέωση ανά byte 266.987 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 66.747 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.04813235 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase