Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

9c42f620eb0caccceec10bc6a635b6152c848a341e6040d3174fb9583026de99
1GmLXntnhm9rRJDjeSRXBBsSciCb6aQTzV
19BY2XCgbDe6WtTVbTyzM9eR3LYr6VitWK 0.0001001 BTC
1AFz9R9ZEJ1iZqqYBCQN7ZKDLGpMEDD8oB 0.03205153 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-03-08 21:40:46
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 456362 ( 2017-03-08 21:45:02 + 4 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 81119
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.03242283 BTC
Συνολική παραγωγή 0.03215163 BTC
Αμοιβές 0.0002712 BTC
Χρέωση ανά byte 120 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 30 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0001001 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase