Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

9af414f4915bd5d758488bd6cbd08026ad247178623375201cecc662d9d0603a
1LpNodDzdmeTmKbbMbco41VGgd2Wgjqfj
1JB771k9AS1PgQ8notScbm8GvJQXupfrah 0.868824 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.096479 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2014-12-19 13:56:55
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 334965 ( 2014-12-19 14:41:43 + 45 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 202412
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.965313 BTC
Συνολική παραγωγή 0.965303 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.444 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.111 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.096479 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase