Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

95877c2a348363cd4dc35ededf6e450f731f934bcc037311f1049ae4905a1e8f
1FCAhjWozEvHtfrAzQ62qbNDCfVLkYxkxy
1FvtUkbFFoA84XggAG979SeE5RGhdeDp85 0.00001233 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0021 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-06 05:21:37
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497849 ( 2017-12-06 05:23:00 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 39809
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00241929 BTC
Συνολική παραγωγή 0.00211233 BTC
Αμοιβές 0.00030696 BTC
Χρέωση ανά byte 136.427 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 34.107 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00001233 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase