Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

921026618478a8f60f0b12562c3c2bd11277fb7bc0cca4234aa79bd2bc9dcb2b
12WK7uYeF9GUaVFe8ZeJPhCX9Fd94jFXrH
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0009222 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 192 (Bytes)
Βάρος 768
Λήψη χρόνου 2017-12-04 19:26:55
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497623 ( 2017-12-04 22:49:40 + 203 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34513 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.0010578 BTC
Συνολική παραγωγή 0.0009222 BTC
Αμοιβές 0.0001356 BTC
Χρέωση ανά byte 70.625 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 17.656 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0009222 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase