Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

9107217003182753085608711ce034dcad22494518815f950a24e98e93bd3083
1G3nLBJcXumBGnPKZ1vGoLS6nWYWTKmQWt
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00221869 BTC
1AzotBM2vUsbfBS9zopwVUJxCQktvd2zVr 0.00000674 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-03 20:34:08
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497426 ( 2017-12-03 20:57:06 + 23 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34876 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00256286 BTC
Συνολική παραγωγή 0.00222543 BTC
Αμοιβές 0.00033743 BTC
Χρέωση ανά byte 149.305 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 37.326 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00000674 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase