Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

8ec20cf53bf0cb3271098ae0508f9f739dc087beb2c365786ebadd782ca86dda
14Eq7hspTXsTWraebfoVyXXgE9QU2z2Pkf
3BifxLoT9TrWpuXUdM1PPKd5cAnR7BqdGc 0.01495198 BTC
14Eq7hspTXsTWraebfoVyXXgE9QU2z2Pkf 0.03052829 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 224 (bytes)
Βάρος 896
Λήψη χρόνου 2017-11-15 05:59:18
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 494429 ( 2017-11-15 06:01:50 + 3 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 56286
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.04712896 BTC
Συνολική παραγωγή 0.04548027 BTC
Αμοιβές 0.00164869 BTC
Χρέωση ανά byte 736.022 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 184.006 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.01495198 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase