Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

8c8024e1ae56fa1c019ad2b38b089aed07cfb06664c26bb3afd8ae704aea9729
1Kqn2s51jT4ZW1tcabMf1gkPMBZWr7ynSZ
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.001 BTC
1B2fj5k2ffHbdUdFnfYFbphhKeCcJjXsCP 0.010429 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-07 15:02:17
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 498091
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 498348 ( 2017-12-09 05:14:42 + 2,292 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 39099
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.011798 BTC
Συνολική παραγωγή 0.011429 BTC
Αμοιβές 0.000369 BTC
Χρέωση ανά byte 163.274 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 40.819 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.001 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase