Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

89caf30fffa1ef184bebff255b082aa079db5515a1da7a3c353ad5c1480a2c08
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
165jtsMWL6K7GTZMw9P6rZ3af8ucc2WStS 4 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0050481 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 20362 (Bytes)
Βάρος 81448
Λήψη χρόνου 2017-03-10 18:28:29
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 456679 ( 2017-03-11 00:54:17 + 386 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80804
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 4.0155481 BTC
Συνολική παραγωγή 4.0050481 BTC
Αμοιβές 0.0105 BTC
Χρέωση ανά byte 51.567 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 12.892 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 4 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase