Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

844a8a252966fbc130a3d403e037018a9bc811532700570dadcbe47f84f6c273
1C398irRqEbXcdr4TqvEaJ1of3kVSUoVXP
1J2GfXMKZdW9mbe37jK2uApkKNULFq5sEc
1KGcguHemPbbfBydNpLuWB59nKnAVWXzAw 0.0073127 BTC
1WrA9EPyReKtMNUAR6RwSTEp1YwT2mNuE 0.00513882 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 373 (bytes)
Βάρος 1492
Λήψη χρόνου 2017-11-15 06:01:30
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 494428
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 494429 ( 2017-11-15 06:01:50 + 0 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 56363
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.01532343 BTC
Συνολική παραγωγή 0.01245152 BTC
Αμοιβές 0.00287191 BTC
Χρέωση ανά byte 769.949 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 192.487 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0073127 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase