Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

8403009c76d3bb7ded78b0cfd292960bea39379c989c3ac30708bf9cc0ef3e03
1DmNY9FtiJWZaTbLoLJZgxxZDus1RGVqoy
1PZ5ebvdt43dvRRgRNgBhsq2PwAKN4X6W (RNLI donations ) 0.02549 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 339 (Bytes)
Βάρος 1356
Λήψη χρόνου 2016-09-01 15:16:16
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 427866 ( 2016-09-01 22:40:04 + 444 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 108901
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.0255 BTC
Συνολική παραγωγή 0.02549 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 2.95 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 0.737 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.02549 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase