Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

83e93991aea6dc291b8e22063977d2ecd4636db188e16e3a8300d9dee9634969
1LunXu9B3ymWThfivWGzwJxtpeYwtYRMoZ
19BY2XCgbDe6WtTVbTyzM9eR3LYr6VitWK 0.00004 BTC
1LunXu9B3ymWThfivWGzwJxtpeYwtYRMoZ 0.24720787 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-04-10 13:33:21
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 461272 ( 2017-04-10 14:22:00 + 49 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 80931
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.24751907 BTC
Συνολική παραγωγή 0.24724787 BTC
Αμοιβές 0.0002712 BTC
Χρέωση ανά byte 120.533 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 30.133 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00004 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase