Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

819d0ec6ea3ddb7fff1f9e09e002e31310700e695ffa97f2a277826ee5b7e824
1Kd66T89gfxwfKf9vbC4vVKuXKoTuzRy5o
1Q3J8Xka6tNTXDhqQmCn9SfvR8jUBmu4ha 0.0075 BTC
1Kd66T89gfxwfKf9vbC4vVKuXKoTuzRy5o 0.14789612 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2016-09-06 11:11:29
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 428533 ( 2016-09-06 11:42:21 + 31 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 130629
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.15549612 BTC
Συνολική παραγωγή 0.15539612 BTC
Αμοιβές 0.0001 BTC
Χρέωση ανά byte 44.248 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 11.062 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0075 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase