Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

7beb925ac41b90e54edb47ea73a816fb1f25257fc4cf98f9a516dd58af4712d0
1CMaAffRaHWMkWXzHmyC8jnK8bH4TNqKuT
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.003 BTC
18vWjDrPycvnK2mScvYHux37QZPYgjWffv 0.01863118 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-05 18:34:43
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 497775
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497777 ( 2017-12-05 18:54:05 + 19 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 39364
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.02189374 BTC
Συνολική παραγωγή 0.02163118 BTC
Αμοιβές 0.00026256 BTC
Χρέωση ανά byte 116.693 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 29.173 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.003 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase