Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

7a70cc7426029036902143651f93c729598ec9d3eb5787fc893d9f9a37a5e012
1HEwvn652ycBECxxjsAzgMkbHBofsHQrS3
1CdHDyvm4WRcCjPF3mAT8JFbEi5xkpwm55 0.00504339 BTC
1Nf7a1Z5jd97PxuNMKP8psVuACyzyXR6uZ 0.2443795 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-11-15 06:00:35
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 494428
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 494429 ( 2017-11-15 06:01:50 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 56457
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.251 BTC
Συνολική παραγωγή 0.24942289 BTC
Αμοιβές 0.00157711 BTC
Χρέωση ανά byte 700.938 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 175.234 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00504339 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase