Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

794879caabb0ff7fd35329edfb4097549dfbe3071b7d9db9e9c60de7c177d3e9
1DkFWmHF4CZp5skVWYTe4aEu4HNwgmxduQ
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.01 BTC
1NSwEZm3kdtE6Z7LAV4nq6vNoSc72XPWn6 1.75143508 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-05 22:31:59
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 497802
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497803 ( 2017-12-05 22:33:27 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34455 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 1.76173967 BTC
Συνολική παραγωγή 1.76143508 BTC
Αμοιβές 0.00030459 BTC
Χρέωση ανά byte 135.373 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 33.843 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.01 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase