Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

7615db262bf4ccd99ad9a3d03d29ab361d7e031bc1444df44ae568433b5c4031
1GuJ6MNgy92hxtZR8qaz59HYDPKv3Z7qA8
3JzvEy64J63pDv7KjyKsVzupMgKcwdgQU4 6 BTC
1UcBV5cuysPQRMLcr5AyYWzkdLhmKPu62 0.65335211 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 224 (Bytes)
Βάρος 896
Λήψη χρόνου 2017-12-16 03:28:08
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 499537 ( 2017-12-16 03:33:05 + 5 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 42972
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 6.65414599 BTC
Συνολική παραγωγή 6.65335211 BTC
Αμοιβές 0.00079388 BTC
Χρέωση ανά byte 354.411 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 88.603 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.65335211 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase