Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

735327de55372d84dd379b994d117af9fe8cdb5b49a058a8a81a7f75fe997729
13WXp9NVacDmNjWF7kxaYJMsnsC8xPJUNy
1My4RyrkNuG75dh9ztbUovni5Am5MWEB5S
1Bxr3zA8Vt6nTtcuRWJz4DBeAk7BoSu6RE
15L36Wi81zRxGuCi4AS2zSeZjogpUFVVQF
17sErusGr2u6hx8JTRKYDNtZSEjNx3u12b 0.00532471 BTC
1HRBtKRgGG5WekBcEyEndcRsqNcVKqQVKZ 0.08832 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 668 (bytes)
Βάρος 2672
Λήψη χρόνου 2017-11-15 05:58:46
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 494428
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 494429 ( 2017-11-15 06:01:50 + 3 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 56366
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.09832022 BTC
Συνολική παραγωγή 0.09364471 BTC
Αμοιβές 0.00467551 BTC
Χρέωση ανά byte 699.927 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 174.982 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.08832 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase