Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

7244e1355559ee1dcac8b031e157f94df7e3fd5ed5111b5f7945fdf6af18ce34
19JevY8pa8qQEdHMNTQEu6SmScbXK47B7z
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.066896 BTC
13jET6Raz9MAGmbxKhcCx46p94eVkDKpFX 1.06895 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2014-12-30 15:39:27
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 336654 ( 2014-12-30 15:51:27 + 12 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 201265
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 1.135856 BTC
Συνολική παραγωγή 1.135846 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.425 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.106 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.066896 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase