Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

71a7af93cd3671d75d7faf29ab0a979e6c3f7a5bc6f6524e86a692a41505d705
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1Beu2aATGx2eFCk2rjbcmJuGeiBdMVLio2 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.2950444 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 1512 (Bytes)
Βάρος 6048
Λήψη χρόνου 2015-01-01 16:20:15
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 200831
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.57313722 BTC
Συνολική παραγωγή 0.57293722 BTC
Αμοιβές 0.0002 BTC
Χρέωση ανά byte 13.228 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 3.307 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.27789282 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase