Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

6a75c1c3efe8372b1f14c0345b488c02da6d5b8862673aa59c3ecf75fdbdf56c
1CLMpEUUE6v6EE89rJhYG9Yr6GBETKx4n5
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00390381 BTC
1CLMpEUUE6v6EE89rJhYG9Yr6GBETKx4n5 0.00926658 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-06 10:33:34
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 497904
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497906 ( 2017-12-06 10:36:47 + 3 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 35200 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.013409 BTC
Συνολική παραγωγή 0.01317039 BTC
Αμοιβές 0.00023861 BTC
Χρέωση ανά byte 105.58 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 26.395 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00390381 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase