Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

61d827a5a7f441e71e9a2fc6d3987526e46742f5604994c43ebebd60edd46f9a
1w71EkSm4c5ozz1K6fHhXsSa8Lq3esU12
18GHFVnc93MdpRuqU6RGhycnkgpRV3Cj2c 0.0116695 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.038628 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-12-07 20:34:20
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 498151 ( 2017-12-08 00:00:35 + 206 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 39489
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.05111562 BTC
Συνολική παραγωγή 0.0502975 BTC
Αμοιβές 0.00081812 BTC
Χρέωση ανά byte 363.609 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 90.902 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0116695 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase