Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

5df428ad46da54ab8b04749853daa5a5ece0c7a81feefb30301f6cb71e4446e8
17ZN1WvntRKkY3S3rUUVzxmiaj28RK7NQF
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00087 BTC
1DJoC3ZHbx2qykA9XBdLsfAH19Ld4oEkhe 0.00004395 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-05 05:06:49
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497667 ( 2017-12-05 05:14:48 + 8 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 39928
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00122 BTC
Συνολική παραγωγή 0.00091395 BTC
Αμοιβές 0.00030605 BTC
Χρέωση ανά byte 135.42 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 33.855 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00004395 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase