Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

5573414741695589a9dc41c8b7eaa90ee96af1e818dc7b48615b178d87785147
1PYwSGgbKh2nTxhj5CQKb9p8kC5biwsHEL
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.001 BTC
1P1d3daK45DdxdLKRJBpbMzo9L4YgNif8o 0.001078 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-12-04 13:13:21
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 497547
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497550 ( 2017-12-04 13:26:55 + 14 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34971 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00228441 BTC
Συνολική παραγωγή 0.002078 BTC
Αμοιβές 0.00020641 BTC
Χρέωση ανά byte 91.332 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 22.833 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.001 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase