Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

52a80beabc08f8ee58293afbf06b1028b8e8c99a81e61f489c9ae0ef760ec938
19R9C1knXBTpATKynHXYKSuZfNDpiAQfQ1
19BY2XCgbDe6WtTVbTyzM9eR3LYr6VitWK 0.00006128 BTC
19R9C1knXBTpATKynHXYKSuZfNDpiAQfQ1 0.03138657 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2017-03-08 21:46:18
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 456365 ( 2017-03-08 22:23:46 + 37 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 85865
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.03171905 BTC
Συνολική παραγωγή 0.03144785 BTC
Αμοιβές 0.0002712 BTC
Χρέωση ανά byte 120 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 30 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00006128 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase