Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b
Δεν υπάρχουν εισροές (νεοσύστατα κέρματα)1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa (Genesis of Bitcoin ) 50 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 204 (bytes)
Βάρος 816
Λήψη χρόνου 2009-01-03 18:15:05
Ανταμοιβή από το μπλοκ 0
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων