Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

Περίληψη
Μέγεθος 798 (bytes)
Βάρος 3192
Λήψη χρόνου 2014-03-17 17:58:11
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 291060 ( 2014-03-17 18:44:35 + 46 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 304194
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.01124991 BTC
Συνολική παραγωγή 0.01114991 BTC
Αμοιβές 0.0001 BTC
Χρέωση ανά byte 12.531 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 3.133 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.01 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase