Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

47c05d06f3986383830d53434881c48fbfa76f1eb36ae8e3053bf91c06cbc544
bc1qwqdg6squsna38e46795at95yu9atm8azzmyvckulcc7kytlcckxswvvzej
151kVge8vDSGcjPe8geoaoiyXksGBT9fzy 0.039488 BTC
bc1qwqdg6squsna38e46795at95yu9atm8azzmyvckulcc7kytlcckxswvvzej 7.18210282 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 384 (Bytes)
Βάρος 768
Λήψη χρόνου 2017-12-16 03:30:32
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 499536 ( 2017-12-16 03:30:50 + 0 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 38322
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 7.22233182 BTC
Συνολική παραγωγή 7.22159082 BTC
Αμοιβές 0.000741 BTC
Χρέωση ανά byte 192.969 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 96.484 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.039488 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase