Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

3d9eb1dc61a31fff936dda16547d729680fb14af2ac4957779449f0fa6332220
1Pz1uD4MbtvQ4QXiWdUDnLpBLbwkiSj177
1NTmeuqPD8bziCGKL1tmV7YR4eL74bvh8X 0.32328 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0543 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2014-09-03 13:12:29
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 318904 ( 2014-09-03 13:16:42 + 4 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 218385
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.37768 BTC
Συνολική παραγωγή 0.37758 BTC
Αμοιβές 0.0001 BTC
Χρέωση ανά byte 44.444 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 11.111 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0543 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase