Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

3808a06b80ab19078c8e03f35a8bdf28bdc9085c76bd0a89193f98b04736bca5
1AUw2dMi7g9MjL72wRsiYhqwUX6MoRTgRB
18aMgWnfQ5NS9iThQNkqgNdEHgyt8hWu9p
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0004 BTC
1CPNvrJ5hhdocx7JwGvkUPHZpuQYsCQtAo 0.00005044 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 373 (Bytes)
Βάρος 1492
Λήψη χρόνου 2017-12-04 07:18:06
Χρόνος κλειδώματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ: 497493
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 497512 ( 2017-12-04 07:19:13 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 45426
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00106018 BTC
Συνολική παραγωγή 0.00045044 BTC
Αμοιβές 0.00060974 BTC
Χρέωση ανά byte 163.469 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 40.867 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0004 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase