Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

33acc72899e14cf3ec6e558f1d8532163280900c8e8c57610ef8d6962a9411c0
1NKFM9XsBoyvuBBbAKTPNH7C8b2UTNy3FZ
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.006 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 223 (Bytes)
Βάρος 892
Λήψη χρόνου 2017-12-07 21:23:07
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 498374 ( 2017-12-09 09:22:00 + 2,159 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 34197 Επιβεβαιώσεις
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00634029 BTC
Συνολική παραγωγή 0.006 BTC
Αμοιβές 0.00034029 BTC
Χρέωση ανά byte 152.596 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 38.149 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.006 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase