Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

257f7f4fce43aaca1ec9d185c756267a3e306a188309be50ef8485d47d0d1a38
14jD99gic1LsRY2SyYiJxahkiAnZsuwrH2
1EBtoFsH5Ht6ziwSHChNiUq8rC5KqXvaBt 0.7258 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0531 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2014-09-12 12:13:58
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 320317 ( 2014-09-12 12:20:16 + 6 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 217003
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.779 BTC
Συνολική παραγωγή 0.7789 BTC
Αμοιβές 0.0001 BTC
Χρέωση ανά byte 44.248 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 11.062 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.0531 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase