Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

2417b86a74cce218c0ba6c8db4acb8752b3b7aad279b04f6b21687c7f9a8c070
14SPuryiNseACE1JhRuufZzpixfHytFobA
15jUEC1U5nLbXj8bjHaHnF31bPjh6CZDq2 0.53 BTC
174aCx3bCuBkvqWidHR7q1zfpX4DFGob1J 0.26866261 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2017-10-07 19:11:43
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 488745 ( 2017-10-07 19:27:03 + 15 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 53637
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.799 BTC
Συνολική παραγωγή 0.79866261 BTC
Αμοιβές 0.00033739 BTC
Χρέωση ανά byte 149.951 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 37.488 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.26866261 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase