Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

204693a6c772ee0aef9e5cb5cdc7dcd1b443ce4d84aaf5effb534eded1a8d07b
1NBA9ghfiEvxu49P9NXLyk38T8FkYmmHi3
13pcf6FHq4HaFqeuov13jddEGARZQAhjrM 0.89794995 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.04169605 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2015-05-12 13:43:51
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 356091 ( 2015-05-12 13:46:16 + 2 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 181633
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.939656 BTC
Συνολική παραγωγή 0.939646 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.425 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.106 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.04169605 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase