Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

0c5b25237302cf1a7ae011105014c0cbe397eb2169b7127d6e71d202073cd203
1djKfbFD14z5fnhwVuY6TKVRLqWk3qusx
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.00038177 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 192 (Bytes)
Βάρος 768
Λήψη χρόνου 2014-09-27 21:02:16
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 322828 ( 2014-09-27 21:04:04 + 2 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 214944
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.00048951 BTC
Συνολική παραγωγή 0.00038177 BTC
Αμοιβές 0.00010774 BTC
Χρέωση ανά byte 56.115 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 14.029 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.00038177 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase