Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

0b1e5722ea454d93f61817f038ed68d6b0503d20b9baec1e35f6192615b4bbc0
1KBBxSapeS8gqqBVzFCZoEYnfswiBFc3ws
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.094865 BTC
13wyizYc3BTmZzQftVUW3zXNqjtpFbMxaF 0.885813 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 226 (Bytes)
Βάρος 904
Λήψη χρόνου 2015-01-01 14:59:41
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 336959 ( 2015-01-01 15:01:04 + 1 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 200908
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.980688 BTC
Συνολική παραγωγή 0.980678 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.425 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.106 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.094865 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase