Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

08e47cac63399a1492964b9b7cffacf7233dc3f514236ffb89c0442a7490fea3
16eGNmT2a7bzz5is5xNjnP9inMZbPyu9uy
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.01 BTC
16eGNmT2a7bzz5is5xNjnP9inMZbPyu9uy 0.0886 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2014-08-10 00:44:31
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 314810 ( 2014-08-10 01:06:09 + 22 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 222962
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 0.0987 BTC
Συνολική παραγωγή 0.0986 BTC
Αμοιβές 0.0001 BTC
Χρέωση ανά byte 44.444 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 11.111 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.01 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase