Συναλλαγή Προβολή πληροφοριών σχετικά με μια συναλλαγή Bitcoin

034085f291a58485a7538d709f2fd56b079f55ee832de22fbfc6be450d35d66a
1PStmqDEMhraUNpUixcHQAw18fjhNKyurh
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.090292 BTC
1AfRb6uLEj6jSjSGnFGSS4fZqfNER9Fc5K 1.35322 BTC
Περίληψη
Μέγεθος 225 (Bytes)
Βάρος 900
Λήψη χρόνου 2015-07-19 12:08:00
Συμπεριλαμβάνεται σε μπλοκ 366017 ( 2015-07-19 12:16:33 + 9 λεπτά )
Επιβεβαιώσεις 171261
Φαντάζομαι Δείτε το διάγραμμα των δένδρων
Είσοδοι και έξοδοι
Συνολική είσοδος 1.443522 BTC
Συνολική παραγωγή 1.443512 BTC
Αμοιβές 0.00001 BTC
Χρέωση ανά byte 4.444 sat/B
Χρέωση ανά μονάδα βάρους 1.111 sat/WU
Εκτιμώμενη συναλλαγή BTC 0.090292 BTC
Σενάρια Εμφάνιση σεναρίων & coinbase