Περίληψη
Υψος 505253 (Main chain)
Χασίσι 0000000000000000006aa2f22d95f468611794325617b61c29b6abf998e2b912
Προηγούμενο μπλοκ 00000000000000000064a81a50c506fc4f61dc868ff0e14b86ccea687c78d35a
Επόμενα μπλοκ 0000000000000000004ab6ac897ea3f293b07a67346e481909907beeed87479d
χρόνος 2018-01-21 00:14:58
Λήψη χρόνου 2018-01-21 00:14:58
Αναμεταδόθηκε από AntPool
Δυσκολία 2,227,847,638,503.63
Bits 394155916
Αριθμός συναλλαγών 252
Συνολικό αποτέλεσμα 1,324.63642074 BTC
Εκτιμώμενη ένταση συναλλαγής 466.80344125 BTC
Μέγεθος 2217.342 KB
Εκδοχή 0x20000000
Merkle Root ccaa8cebab8038c5d7171abba7e72a27a96077e6a7a42ab7a3a930ab2ad18716
Nonce 2360971843
Αποκλεισμός ανταμοιβής 12.5 BTC
Τέλη συναλλαγής 0.74547065 BTC